Firma ISCAREX s.r.o.SportTermínovka 2020Cestování s Honzou
Hlavní strana
Doporučujeme
ISCAREX Junior teamISCAREX pohár 2020
Podporují nás
ISCAREX, s.r.o.ISCARHOLBAELEVENPardubický krajČeský běhBackground

IC6015 - nová třída karbidu přichází do prodeje

IC6015 ISO M CVD povlak a HM třískový utvařeč jsou nová řešení od ISCARU pro obrábění nerezové oceli a vysokoteplotních slitin.

Důležité vlastnosti:
Iscar představuje kombinaci nového CVD povlaku a nového třískového utvařeče pro účinnější vysokorychlostní obrábění a zdokonalené lámání třísky pro nerezovou ocel a vysokoteplotní slitiny.

IC6015 je dooplňkový SUMO TEC CVD povlak pro vysokorychlostní obrábění nerezové oceli.

Nový karbid bude brzy následován karbidem IC6025, který pokryje rozsah aplikace M15-35 používaný pro hrubování a aplikaci přerušovaného řezu při pomalé a střední rychlosti obrábění.

IC6015 (M10-M20)
Kobaltem obohacená vnější vrstva podložky s MT TiCN a alfa Al2O3 povlakem a speciální post-povlakovou úpravou, zajišťuje podstatně prodlouženou životnost, skvělý výkon řezné hrany a opakovatelnost.

Podložka:
Kobaltem obohacená vnější vrstva zvyšuje tuhost řezné hrany.

Povlak:
Zdokonalený SUMO TEC CVD povlak přináší větší otěruvzdornost a odolnost břitu vůči vylamování.

Výsledkem kombinace výše uvedených vlastností je vysoce spolehlivý a výkonný karbid.

Použití:
Obrábění nerezové oceli při středních až výsokých rychlostech za stabilních či lehce nestabilních podmínek.

Doporučená řezná rychlost pro karbid IC6015 by měla být alespoň o 20% vyšší než doporučená rychlost pro IC807.

Iscar dále rozšiřuje produktovou řadu HELITURN a HELITURN LD přidáváním nových destiček s HM a HMW utvařeči pro obrábění nerezové oceli, vysokoteplotních slitin a nelegovaných ocelí.
HMW utvařeč je vlastně ten samý utvařeč, který je s úspěchem používán na LNMX 15...-HM destičkách pro stejné použití.

HELITURN LD
- HELITURN LD destičky vysoce pozitivní spirálové břity a pozitivní sklony úhlů, což je kombinace, která podstatné snižuje řezné síly.
- CNMX a WNMX rohy destiček mají hladící geometrii, která zaručuje skvělou dokončovací úpravu povrchu, dokonce i při vysokém posuvu, což v mnoha případech vylučuje nutnost dokončovacího řezu.
- 88° radius destiček CNMX a WNMX zajišťuje vyšší pevnost.
- Doporučuje se pro obrábění nerezové oceli, vysokoteplotních slitin a měkké, nelegované oceli.
- K dispozici ve třídách IC6015, IC6025, IC807, IC8150 a IC8250, vhodné pro výše uvedené použití.

HELITURN LD destičky byly navrženy pro střední až těžké obrábění. Jejich unikátní konstrukce zaručuje spolehlivé a rychlé odebírání materiálu.
CNMX a WNMX destičky vyžadují speciální nástroje s odpovídajícím lůžkem.

HELITURN
Systém HELITURN nabízí unikátní, oboustrannou destičku pro soustružení s rychlým odebíráním materiálu (FMR). Nové HELITURN HM destičky s unikátními šikmými tvary břitu, jsou vhodné pro velké hloubky řezu a větší rychlosti posuvu.

Kombinace nového HM utvařeče s unikátním spirálovým ostřím a novou třídou karbidu IC6015 je ideálním řešením pro obrábění nerezové oceli.

Nový karbid je určen pro stabilní odběr materiálu za vysokých řezných rychlostí. HM utvařeč umožňuje vysokorychlostní obrábění nerez oceli soustružením.
Nový HM utvařeč by měl být použit k obrábění při středních podmínkách pro nerezové oceli a při středních až těžkých podmínkách na tepelně odolné legované slitiny.
4 zaoblené šikmé břity mají pozitivní radiální čelní úhly a snadno pronikají do odebíraného materiálu. Nižší síly a nižší zatížení stroje zajistí lepší životnost, vyšší stabilitu i při velkých hloubkách řezu a posuvu.

Vysoce pozitivní úhel čela těchto nástrojů umožňuje až o 10% nižší spotřebu energie než konvenční nástroje při stejných řezných parametrech.

CNMX-HMW
Oboustranná, 80° kosočtvercová destička se šroubovitou řeznou hranou pro rychlé odebírání materiálu.

PCLNR / L...X a A. .- PCLNR/L-12X nástroje jsou nejvíce doporučované tak, jak byly navrženy speciálně pro výše uvedené destičky.
Roh destičky má hladící geometrii, což umožňuje docílit kvalitní drsnosti i při vyšších posuvech.

WNMX-HMW
Oboustranná trigon destička se šroubovitou řeznou hranou pro rychlé odebírání materiálu.
PWLNR/L.._X nástroje jsou nejvíce doporučované tak, jak byly navrženy speciálně pro výše uvedené destičky.
Roh destičky má hladící geometrii, což umožňuje docílit kvalitní drsnosti i při vyšších posuvech.

LNMX-HM
Tangenciální destičky s pozitivním úhlem čela pro rychlé odebírání materiálu při práci s měkkými a tvárnými materiály.

Článek byl publikován 08.02.2011, 08:18:37